پلمب دو واحد صنفی بی توجه به محدودیت های کرونایی

جستجو
صفحه اصلی
دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰
پلمب دو واحد صنفی بی توجه به محدودیت های کرونایی
پلمب دو واحد صنفی بی توجه به محدودیت های کرونایی

پیام پردیس/پس از اعمال کامل محدودیت فعالیت اصناف در شهرستان پردیس از شنبه هفته جاری، گشت های بازرسی برای نظارت بر چگونگی اجرای این محدودیت ها به صورت مستمر انجام می شود. 

تیم گشت و بازرسی با محوریت اداره بازرسی و امور حقوقی فرمانداری و حضور کارشناسان بهداشت محیط، شبکه دامپزشکی، اتاق اصناف و پلیس اماکن در گشت های شبانه خود دو واحد صنفی بی توجه به محدودیتها را پلمپ و برای دو واحد مجاز به فعالیت که موارد بهداشتی در آن رعایت نمی شد اخطار شرایط بحرانی صادر کردند.