وضعیت بلاتکلیفی اسناد فاز۶ شهر پردیس در حال پیگیری

جستجو
صفحه اصلی
یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
وضعیت بلاتکلیفی اسناد فاز۶ شهر پردیس در حال پیگیری
وضعیت بلاتکلیفی اسناد فاز۶ شهر پردیس در حال پیگیری

پیام پردیس/ عبدالحسین رامشی مدیر کل ثبت و اسناد استان تهران از پیگیری وضعیت بلاتکلیفی اسناد زمین های فاز۶ شهر پردیس خبر داد و گفت: پلاک۳ موضوع پردیس قبلا از طرف مالکان وقت در سال ۱۳۱۴ درخواست داده می شود و در سال ۱۳۱۸ سند صادر شده است و همچنین در سال در سال ۱۳۶۸ که شهر جدید پردیس بنا شد در کمیته ماده۱۲ زمین شهری اعلان و سند به نام دولت صادر می شود که ۹۰درصد اراضی را شامل می شود و سپس در سال۱۳۷۴ با اعتراض مالکان، رای به ابطال می گیرند و مجدد منابع طبیعی در سال ۱۳۸۶ برابر ماده۱۳، اراضی را ملی اعلام می کند که برابر مقررات ثبتی اداره ثبت مکلف است سند صادر کند که این موضوع با هماهنگی شورای حقوق بیت المال انجام پذیرفت و مقرر گردید تا طی جلسه ای با مدیر عامل شهر جدید پردیس و مسئولان اداره کل ثبت و اسناد پیگیری شود.
وی افزود: اراضی فاز۶ پردیس جزو منابع طبیعی است اما بسیاری از مالکان و خریداران این اراضی با سند و مدرک اعلام می کنند که این اراضی دارای سند تک برگ و به صورت قانونی به ما واگذار شده است که این موضوع از سوی مسؤلان اداره کل ثبت و اسناد و شهر پردیس در حال پیگیری است.