نهایی شدن ثبت نام ۱۳۶داوطلب برای انتخابات شوراهای اسلامی روستایی در شهرستان

جستجو
صفحه اصلی
دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰
نهایی شدن ثبت نام ۱۳۶داوطلب برای انتخابات شوراهای اسلامی روستایی در شهرستان
نهایی شدن ثبت نام ۱۳۶داوطلب برای انتخابات شوراهای اسلامی روستایی در شهرستان

پیام پردیس/ عبدالعظیم رضایی فرماندار شهرستان پردیس از ثبت نام نهایی ۱۳۶ داوطلب شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستایی در شهرستان تا پایان مهلت اعلام شده خبر داد.

رئیس هیئت اجرایی انتخابات شهرستان پردیس تصریح کرد: در بخش مرکزی۶۷ نفر، بخش بومهن۳۰ نفر و در بخش جاجرود ۳۹ نفر تا پایان مهلت مقرر ثبت نام خود را نهایی کرده اند.

رضایی خاطر نشان کرد: شوراهای اسلامی در ۱۳ روستای شهرستان ۳ نفره و در ۲ روستا ۵ نفره هستند و هیات های اجرایی بخش ها به ریاست بخشداران روند تایید صلاحیت داوطلبان را بر اساس قانون و در مهلت مقرر انجام می دهند.