نشست هم اندیشی شهردار پردیس با مدیران اداره مخابرات شهرستان

جستجو
صفحه اصلی
دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
نشست هم اندیشی شهردار پردیس با مدیران اداره مخابرات شهرستان
نشست هم اندیشی شهردار پردیس با مدیران اداره مخابرات شهرستان

پیام پردیس/ جلسه مدیران شهرداری پردیس با حضور مرتضی همتی شهردار پردیس، غفاری رئیس اداره مخابرات شهرستان و دیگر مدیران به منظور بررسی مسائل فی مابین برگزار شد.

شهردار پردیس در این نشست اظهار داشت: مبنای شهرداری بر تعامل با همه دستگاه های اجرایی بويژه ادارات خدمات رسان براي ارائه خدمت مطلوب به شهروندان است.

وی تصریح کرد: اما به تاسف، برخي ادارات فقط توقع کمک يک سویه از شهرداري دارند که این نگاه، رویکرد درستي نيست.

بر پایه این گزارش، از جمله مسائلی که طی نشست مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفت می توان به تعامل برای توسعه فيبر نوري در سطح شهر، تعيين تکليف بدهي مخابرات به شهرداری، نحوه خدمات دهي در فازهاي جديد و ... اشاره کرد.