نشست هماهنگی کمیته ساماندهی انتخابات با نمایندگان آموزش و پرورش

جستجو
صفحه اصلی
دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰
نشست هماهنگی کمیته ساماندهی انتخابات با نمایندگان آموزش و پرورش
نشست هماهنگی کمیته ساماندهی انتخابات با نمایندگان آموزش و پرورش

پیام پردیس/ پیش از ظهر امروز نشست هماهنگی کمیته ساماندهی انتخابات با نمایندگان آموزش و پرورش در بخشداری بومهن برگزار شد. 

در این نشست مقرر شد نمایندگان آموزش و پرورش، معلمان بخش بومهن را جهت هر چه بهتر برگزار شدن انتخابات به بخشداری بومهن معرفی نمایند.