طرح توسعه پارک علم و فناوری پردیس تعیین تکلیف می‌شود

جستجو
صفحه اصلی
سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰
طرح توسعه پارک علم و فناوری پردیس تعیین تکلیف می‌شود
طرح توسعه پارک علم و فناوری پردیس تعیین تکلیف می‌شود

پیام پردیس/ محمدعلی صحرایی در جلسه کمیسیون ماده پنج در مورد پارک علم و فناوری پردیس اظهار داشت: براساس تاکیدات استاندار تهران در مورد این پارک علم و فناوری با قبول کلیات در کارگروه زیربنایی مورد بررسی قرار می گیرد.
وی در مورد ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه گفت: پیش از این صدور پروانه ساخت و ساز در قطعاتی از اراضی که با تدقیق خط محدوده مصوب طرح جامع شهرها به محدوده شهر منظم شده اند، منوط به واگذاری ۷۰ درصد وسعت قطعه به شهرداری برای تأمین خدمات عمومی شهری بود و مالک مجاز بود از ۳۰ درصد ملک برای ساخت و ساز طبق پهنه مربوطه استفاده کند که این امر از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری تهران عنوان کرد: در این جلسه ضوابط اصلاحی مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ ضمن اینکه با احصا نظر کارشناسان اقدامات لازم پیگیری می شود.

بنا برگزارشها، کلیات طرح توسعه پارک علم و فناوری پردیس در کمیسیون ماده ۵ استان تهران مطرح و به تصویب رسیده است.  براساس این طرح، ۵۰۳ هکتار زمین پیشنهادی شرکت عمران پردیس برای طرح توسعه پارک علم و فناوری پردیس در کمیسیون ماده ۵ استان تهران مصوب شد که باید در کارگروه امور زیربنایی استان تهران مصوب شود.

پارک پردیس یک هزار هکتار زمین معرفی و شرکت عمران پردیس هم ۵۰۳ هکتار زمین جانمایی کرده که هر ۲ زمین معرفی شده طبق کارشناسی های صورت گرفته از سوی محیط زیست در پهنه های محیط زیستی قرار دارد.  

با استدلال اداره کل محیط زیست این استان یک هزار هکتار زمین معرفی شده از سوی پارک علم و فناوری پردیس به طورکامل در عرصه های زیست محیطی قرار دارد.

در مقابل ۵۰۳ هکتار زمین معرفی شده از سوی شرکت عمران پردیس برای توسعه این پارک با وجود قرار گرفتن در حوزه مسیل آب را می توان با تنظیم ضوابط به پارک علم و فناوری الحاق کرد.