خریداران مسکن مهر پردیس قبل از معامله، وضعیت عرصه را از کارگزاری استعلام نمایند

جستجو
صفحه اصلی
دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
خریداران مسکن مهر پردیس قبل از معامله، وضعیت عرصه را از کارگزاری استعلام نمایند
خریداران مسکن مهر پردیس قبل از معامله، وضعیت عرصه را از کارگزاری استعلام نمایند

پیام پردیس/ مدیر عرصه مسکن مهر پردیس اعلام کرد افرادی که عرصه واحد خود را به صورت اقساط پنج ساله یا ویژه خریداری نموده اند طبق ماده ۴ دستورالعمل واگذاری قطعی عرصه واحدهای مسکونی مهر ۹۹ ساله، در صورت عدم پرداخت اقساط در طول دوره مقرر مانده بدهی آنها بابت عرصه مشمول کارشناسی مجدد گردیده و چنانچه قرارداد عرصه تحویل داده شده باشد بر اساس بخش هفتم قرارداد برای این شرکت حق فسخ ایجاد شده است و شرکت عمران مخیر است فسخ قرارداد را اعلام و یا نسبت به ادامه قرارداد طبق توافق جدید اقدام نماید.

حسن حضرتی ضمن هشدار مجدد به خریداران واحد مسکن مهر در پردیس افزود برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و تضییع حقوق، قبل از اقدام به خرید حتماً وضعیت بدهی عرصه واحد را از کارگزاری مسکن مهر استعلام نمایند.