جهاد کشاورزی در موضوع طرح های هادی واقع بین باشد

جستجو
صفحه اصلی
چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
جهاد کشاورزی در موضوع طرح های هادی واقع بین باشد
جهاد کشاورزی در موضوع طرح های هادی واقع بین باشد

پیام پردیس/ عبدالعظیم رضایی فرماندار شهرستان پردیس در دیدار خود با ایوب فصاحت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، با تاکید بر اینکه در تصویب طرح های هادی باید واقع بین بود گفت: تهیه این طرح ها مستلزم نگاه کارشناسی و توجه به نیاز روستاها است.

رضایی افزود: مهمترین مولفه توسعه آمادگی ذهن ها، جلب مشارکت مردم و نرم افزار است تا بتوان پس از آن زیرساخت ها و سخت افزار را فراهم کرد و با توجه به مشکلاتی که در شهرستان پردیس وجود دارد باید ابتدا و به صورت کامل و همه جانبه مشکلات شناسایی شده و بر اساس ظرفیت ها و قوانین و اقدامات لازم انجام گیرد و اقدامات شتابزده نتیجه مناسبی نخواهد داشت.

فرماندار پردیس گفت: جهاد کشاورزی شهرستان در کنترل ساخت و سازها و اجرای احکام خوب عمل کرده است و مدیریت مسائل باید به گونه ای صورت گیرد که پس از این نیز از خرد شدن اراضی و ساخت و ساز غیرمجاز جلوگیری شود.

رضایی همچنین ادامه داد: حمایت از بافت ها و لکه های صنعتی باید در دستور کار قرار گیرد و ضمن حفظ حقوق بیت المال و اراضی کشاورزی، فعالان بافت های صنعتی حمایت شوند و خدمات مناسبی دریافت کنند تا تولید، اشتغال و اقتصاد به فعالیت رو به جلوی خود ادامه دهند.

وی در پایان افزود: با توجه به اقلیم منطقه و وضعیت کم آبی موجود، از اجرای طرح های کشاورزی و دامپروری متناسب با این شرایط حمایت شود.