جلسه بخشدار مرکزی پردیس با دهیاران بخش در آستانه انتخابات

جستجو
صفحه اصلی
دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
جلسه بخشدار مرکزی پردیس با دهیاران بخش در آستانه انتخابات
جلسه بخشدار مرکزی پردیس با دهیاران بخش در آستانه انتخابات

پیام پردیس/ در این جلسه مهندس حیدری ضمن تاکید بر حفظ صیانت از آرا و جلوگیری از هر گونه تخلف در ایام تبلیغات انتخابات شورا و روز رای گیری گفت: مسئولیت نظارت و توجه بر حقوق مردم که حق الناس محسوب می شود بر عهده ماست و باید  در این زمینه سختگیرانه برخورد شود.

وی همچنین با اشاره به وام های اشتغالزایی روستایی اظهارداشت: افراد متقاضی و واجد الشرایط وام روستایی برکت به مبلغ ۵۰ میلیون تومان و سود ۴ درصد جهت حمایت تولید در روستاها فراهم شده و درخواست کنندگان از طریق دهیاران معرفی شوند.