برگزاری نشست هیئت مدیره شرکت مدیریت پسماند شهرداری‌ها

جستجو
صفحه اصلی
سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰
برگزاری نشست هیئت مدیره شرکت مدیریت پسماند شهرداری‌ها
برگزاری نشست هیئت مدیره شرکت مدیریت پسماند شهرداری‌ها

پیام پردیس/ این نشست صبح دوشنبه به ریاست مهدی حیدری، فرماندار شهرستان دماوند، با حضور شهریور، مدیرکل شرکت مدیریت پسماند شهرستان های دماوند و پردیس و شهرداران این دو شهرستان در سالن جلسات فرمانداری دماوند برگزار شد.
در این نشست ساماندهی سگهای بلاصاحب در چارچوب مقررات و دستورالعمل وزارت کشور، استفاده از شرکتهای دامپزشکی معتبر به منظور عقیم سازی سگ های بلاصاحب، ساماندهی وضعیت منطقه گندک در چارچوب دستورالعمل های محیط زیستی، تعامل و هماهنگی بیشتر بین شهرداریهای شهرستان های دماوند و پردیس، ایجاد دیوار سبز و درختکاری در محدوده جمع آوری زباله گندک و استفاده از سرمایه گذار در خصوص جمع آوری و حل مشکل زباله های عفونی مورد بحث و تصویب قرار گرفت.