برگزاری جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان پردیس

جستجو
صفحه اصلی
یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
برگزاری جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان پردیس
برگزاری جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان پردیس

پیام پردیس/ این جلسه با هدف بررسی ظرفیت های شهرستان برای استفاده از تسهیلات بنیاد برکت در راستای اجرای طرح سحاب برگزار و معاون فرماندار پردیس در ابتدا بر لزوم برنامه ریزی برای تحقق شعار سال تاکید کرد و افزود: بنیاد برکت پتانسیل بسیار بالایی دارد و اعضای کمیته اشتغال شهرستان می توانند با برنامه ریزی و ارتباط مناسب، تسهیلات مربوط به اشتغال خرد و خانگی را جذب و در اختیار متقاضیان در شهرستان قرار دهند.

در ادامه و پس از تشریح شرایط و نحوه برخورداری افراد از تسهیلات مربوط به طرح سحاب توسط مسئول اشتغال بنیاد برکت و تبادل نظر حاضران مقرر شد، ادارات عضو کمیته اشتغال حداکثر طی سه روز آتی نسبت به معرفی افراد واجد شرایط برای دریافت تسهیلات بنیاد برکت اقدام کنند، همچنین با توجه به این که تسهیلات بنیاد برکت بیشتر در زمینه وام ها و مشاغل خانگی در روستاها است، در مرحله اول، روستاهای سعید آباد، باغکمش، کرشت و گلخندان جدید به عنوان روستاهای هدف در نظر گرفته شوند.