بازدید رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک از اداره ثبت پردیس

جستجو
صفحه اصلی
سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
بازدید رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک از اداره ثبت پردیس
بازدید رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک از اداره ثبت پردیس

پیام پردیس/ با دستور ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک، امروز سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه به طور همزمان ۶۳ واحد ثبتی در کشور مورد بازدید قرار گرفت و در این بازدید های از پیش اعلام نشده که از سوی رئیس، معاونان و مدیران کل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مدیران اداره کل استان ها صورت گرفت، ضمن رسیدگی به مشکلات و مطالبات مراجعه کنندگان و صدور دستورات لازم، عملکرد واحد های ثبتی و نحوه اجرای سند تحول قضایی مورد بررسی قرار گرفت.

در بازدید های مذکور وضعیت آرشیو الکتر ونیک و صدور سند تک برگ، پرونده های اجرا و کاداستر، واحد های جانمایی و... بررسی شد و مسئولان و مدیران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارات استانی در جریان آخرین اقدامات انجام شده در این ۶۳ واحد ثبتی قرار گرفتند.

در همین راستا رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز با حضور سرزده در اداره ثبت اسناد و املاک پردیس، ضمن بازدید سرزده از واحد های مختلف آن، دستورات لازم را در جهت تسریع امور صادر کرد؛