اطلاعیه شرکت عمران‌ پردیس درباره حادثه دیروز در تونل سلام فاز

جستجو
صفحه اصلی
شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
اطلاعیه شرکت عمران‌ پردیس درباره حادثه دیروز در تونل سلام فاز
اطلاعیه شرکت عمران‌ پردیس درباره حادثه دیروز در تونل سلام فاز

پیام پردیس/ روز گذشته در هوای بارانی پردیس به علت سرعت بالا و بی احتیاطی یک راننده، متاسفانه شاهد اتفاقی ناگوار در تونل سلام فاز ۱۱ بودیم و چند دستگاه خودرو سواری به صورت زنجیره ای با یکدیگر برخورد نمودند. تاریکی مسیر و سرعت بالای آن راننده متاسفانه باعث رخ دادن این حادثه و در نهایت درگذشت یکی از شهروندان پردیس شد.
با توجه به جابجایی ترانس و پست برق، در زمان این حادثه برق بخشی از مناطق غرب پردیس (از فاز ۹ تا ۱۱) قطع بوده و تونل سلام و سایر مسیرهای تردد نیز در تاریکی قرار داشته . با این حال بخشی از این تونل در روزهای گذشته دچار مشکل شده و فاقد روشنایی بوده که با دستور مدیرعامل شرکت عمران، مقرر شد ظرف روزهای آینده مشکل بخشی از مسیر برگشت از این تونل برطرف شود تا کل مسیر این تونل همانند گذشته روشن بماند.