نشست رسیدگی به مشکل کمبود آب شرب روستاهای بخش بومهن

جستجو
صفحه اصلی
یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰
نشست رسیدگی به مشکل کمبود آب شرب روستاهای بخش بومهن
 نشست رسیدگی به مشکل کمبود آب شرب روستاهای بخش بومهن

پیام پردیس/ این نشست به ریاست بخشدار بومهن با حضور رئیس اداره آب و فاضلاب شهر بومهن، کارشناسان آن اداره و دهیار و شوراها در دهیاری گلخندان قدیم برگزار شد.
در این نشست مقرر شد، ظرف 10 روز آینده اقدامات لازم در ارتباط با برداشت سطح منطقه با استفاده  از سامانه موقعیت یاب انجام و اطلاعات اولیه مشترکین جمع آوری گردد.
همچنین مقـرر شـد ظـرف هفته جاری جلسه ای با حضور شهـردار بومهن، رئیس اداره اوقـاف و امور خیـریه شهرستان و رئیـس اداره آب و فاضلاب شهر بومهن در بخشـداری بومهـن جهت تعییـن تکلیف مخزن آب تپه قره داغ و تپه حبیبی تشکیل و تصمیم گیری نهایی صورت گیرد .
بر اساس اعلام رئیس اداره آب وفاضلاب شهر بومهن تعداد 254 مشترک داخل محدوده و 404 مشتـرک خارج از محـدوده موجـود می باشـد که بایسـتی بر مبنای قانون جـدید تعیین تکلیف شوند.