لیست مراکز واکسیناسیون شهرستان پردیس

جستجو
صفحه اصلی
سه شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰
لیست مراکز واکسیناسیون شهرستان پردیس
لیست مراکز واکسیناسیون شهرستان پردیس

پیام پردیس/ آخرین لیست مراکز فعال واکسیناسیون کرونا در سطح شهرستان پردیس به روز شده در تاریخ پنجم بهمن ماه 1400