گزارش عملکرد پارک فناوری پردیس در سال ۱۴۰۱ منتشر شد

جستجو
صفحه اصلی
یکشنبه ۱ بهمن ۱۴۰۲
گزارش عملکرد پارک فناوری پردیس در سال ۱۴۰۱ منتشر شد
گزارش عملکرد پارک فناوری پردیس در سال ۱۴۰۱ منتشر شد

پیام پردیس / کتابچه گزارش عملکرد پارک فناوری پردیس در سال ۱۴۰۱ توسط اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل این پارک منتشر شد.

گفتنی است که در این گزارش، عملکرد شرکت های عضو پارک فناوری پردیس در سال 2022، عملکرد ستاد پارک فناوری پردیس در سال 2022، فعالیت های پارک فناوری پردیس در حوزه ملی و بین المللی و برخی از مهم ترین بازدید های داخلی و خارجی از پارک در سال 2022 منتشر شده است.

برای دریافت کتابچه گزارش عملکرد پارک فناوری پردیس در سال ۱۴۰۱ اینجا کلیک نمایید.