ساماندهی کودکان کار و خیابان در شهرستان پردیس

جستجو
صفحه اصلی
چهارشنبه ۲ آذر ۱۴۰۱
ساماندهی کودکان کار و خیابان در شهرستان پردیس
ساماندهی کودکان کار و خیابان در شهرستان پردیس

پیام پردیس / ابوالفضل کرمانی سرپرست بهزیستی شهرستان پردیس در این باره گفت: کودک کار و خیابان به افراد زیر ۱۸ سالی گفته می‌شود که برای امرار معاش در سطح خیابان و میادین پر تردد شهر فعالیت می‌کنند و هدف ما جمع آوری و ساماندهی این افراد است.

کرمانی با تاکید بر اینکه بیشتر کودکان کار دارای خانواده هستند و بهترین خدمت به این خانواده ها توانمندسازی آنها است و رفع مشکلات کودکان کار نیازمند همکاری کلیه دستگاه‌‌‌‌های متولی و هم راستا با اقدامات بهزیستی است.
سرپرست بهزیستی شهرستان پردیس در ادامه از توزیع بروشور با موضوع کودک آزاری در سطح شهرستان پردیس توسط کارشناسان اورژانس اجتماعی خبر داد و گفت: به مناسبت روز جهانی کودک آزاری، بروشورهایی با محوریت موضوع کودک آزاری و عوامل منجر به خشونت در خانواده و استرس، به مناسبت روز جهانی کودک آزاری در سطح شهرستان پردیس توزیع شد.

ابوالفضل کرمانی گفت: کودک آزاری عبارت است از هر گونه فعل و یا ترک فعل که باعث آزار روحی، جسمی و ایجاد آثار ماندگار در وجود یک کودک شود، بوده و کودک آزاری در این شهرستان با اولین گزارش مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

وی در ادامه افزود: کودک آزاری را می‌توان به کودک آزاری جسمی، عاطفی و جنسی تقسیم کرد و از تمامی پرسنل اورژانس اجتماعی شهرستان پردیس در خصوص ساماندهی موارد آسیب تقدیر و تشکر کرد.

سرپرست بهزیستی شهرستان پردیس همچنین درباره اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم کودکان ۳ تا ۶ سال در شهرستان پردیس گفت: در شهرستان پردیس ۵ پایگاه ثابت غربالگری با دستگاه، ۲ پایگاه ثابت غربالگری با ای چارت برای سنجش بینایی کودکان ۳ تا ۶ سال وجود دارد.

ابوالفضل کرمانی در ادامه افزود: هماهنگی‌‌‌‌های لازم با اداره آموزش و پرورش شهرستان برای انجام این طرح در پیش دبستانی‌‌‌‌های شهرستان صورت گرفته و سنجش در ۲۳ مرکز بهداشت و ۳ خانه بهداشت به صورت سیار توسط موسسه قصر خورشید آشتیان انجام می‌گردد.