پارک فناوری سلامت پردیس در مسیر توسعه

جستجو
صفحه اصلی
چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۳
پارک فناوری سلامت پردیس در مسیر توسعه
پارک فناوری سلامت پردیس در مسیر توسعه

پیام پردیس / امین‌رضا خالقیان مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل پارک فناوری پردیس گفت: پارک فناوری پردیس بزرگترین مرکز حضور شرکت‌های حوزه سلامت کشور است و از این رو وزارت بهداشت، مجوز «پارک فناوری سلامت پردیس» را اعطا کرده که در واقع یکی از فازهای پارک پردیس در حوزه سلامت به شمار می‌رود.

خالقیان با بیان اینکه پارک فناوری پردیس محل تجمع شرکت های حوزه سلامت در زمینه تولید تجهیزات پزشکی، دارو و محصولات مرتبط با سلامت همچون نرم افزار و ... است، افزود: به دنبال این هستیم تجمع شرکت های سلامت را بیشتر کنیم.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل پارک فناوری پردیس با بیان اینکه بخش زیادی از پارک را شرکت های سلامت تشکیل می‌دهند، گفت: در حال حاضر ۴۲۰ شرکت عضو پارک هستند که از این تعداد حدود ۱۱۰ شرکت در حوزه سلامت فعالیت می‌کنند؛ البته تعدادی هم شرکت هایی هستند که فناوری های مرتبط با سلامت مانند نرم افزارهای مرتبط را توسعه می‌دهند.