نشست مشترک معاون مسکن و شهرسازی پردیس با فعالان اجتماعی فاز۸

جستجو
صفحه اصلی
یکشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۲
نشست مشترک معاون مسکن و شهرسازی پردیس با فعالان اجتماعی فاز۸
نشست مشترک معاون مسکن و شهرسازی پردیس با فعالان اجتماعی فاز۸

پیام پردیس / در نشست مشترک معاون مسکن و شهرسازی پردیس و مشاور مدیر عامل شرکت عمران در حوزه فنی و اجرایی با فعالان اجتماعی فاز ۸ پردیس، موضوعات زیرساختی و مسائل اجتماعی و فرهنگی این فاز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

گفتنی است مدیر طرح فاز ۸، سرپرست‌های سرمایه گذاری و مشارکت، معماری وشهرسازی، زیرساخت، دفتر توسعه اجتماعی فرهنگی و کارشناسان حوزه شهرسازی و روبنایی در این نشست حضور داشتند.

مشکل روشنایی برخی از معابر، زیباسازی محلات و دیوار نگاره ها، تکمیل مراکز محلات در جهت ارائه خدمات عمومی و اخذ استاندارد آسانسور بلوک‌ها از جمله مسائل مطرح شده در این نشست بود.