نشست زمین در فاز۱۱ مسکن مهر پردیس

جستجو
صفحه اصلی
یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۳
نشست زمین در فاز۱۱ مسکن مهر پردیس
نشست زمین در فاز۱۱ مسکن مهر پردیس

پیام پردیس / خلیل محبت خواه مدیرعامل شرکت عمران پردیس با اشاره به مشکل رانش زمین به خبرنگاران توضیح داد: رانش زمین در فاز۱۱ به دلیل نفوذ آب در لایه های زیرزمینی اتفاق افتاده است.

وی افزود: در عملیات عمرانی سنوات گذشته، مشکلاتی باقی مانده بود که بارش سنگین باران روزهای گذشته منجر به رانش زمین در فاز۱۱ مسکن مهر شده است.

وی ادامه داد: به دلیل خطرساز بودن رانش برای تردد ساکنان مسیر اصلی که در آن زمین رانش کرده بود را با فنس کشی و قرار دادن مانع سیمانی مسدود کردیم. کارهای کارشناسی برای رفع مشکل در حال انجام است و مشاور ذیصلاح برای تسریع بخشی واستاندارد سازی در اجرای امور به کار گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت عمران پردیس افزود: آب درلایه های مختلف رسوخ کرده ومنجربه رانش زمین شده است و پس ازاجرای امور کارشناسی طی امروز و یا فردا کار به پیمانکار واگذار و عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.

مدیر راهبردی فاز ۱۱ مسکن مهر پردیس نیز در این باره توضیح داد: خیابان هنر در فاز ۱۱ مسکن مهر پردیس درسال ۹۸ توسط پیمانکار فاز ۱۱ اجرا شده است و به علت اجرا نشدن عملیات خاکی مناسب در بستر معبر ۴۰ متر از این خیابان دچار نشست شده است.

مختاری ادامه داد: معبریاد شده به دلیل نفوذ آبهای زیرزمینی نشست کرده است و با به کارگیری مشاور ذیصلاح برای هدایت آبهای سطحی بالا دست و ایجاد بستر پایدار برنامه ریزی شده که به زودی اجرایی خواهد شد.