مدارسی که شرکت عمران پردیس قول تحویلش را داده بود، آماده نشد

جستجو
صفحه اصلی
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲
مدارسی که شرکت عمران پردیس قول تحویلش را داده بود، آماده نشد
مدارسی که شرکت عمران پردیس قول تحویلش را داده بود، آماده نشد

پیام پردیس / محمدجواد لنکرانی رئیس آموزش و پرورش شهرستان پردیس می‌گوید: شرکت عمران پردیس نتوانست تعهدات خود مبنی بر تکمیل و تحویل ۶ مدرسه به آموزش و پرورش را انجام دهد و به همین علت، دانش آموزان پردیسی مجبور به آغاز سال تحصیلی جدید در کلاس‌های خیلی شلوغ هستند.