خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن و اقدام ملی ممنوع است

جستجو
صفحه اصلی
پنج شنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۲
خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن و اقدام ملی ممنوع است
خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن و اقدام ملی ممنوع است

پیام پردیس / به گفته خلیل محبت خواه مدیرعامل شرکت عمران پردیس عده‌ای از سوداگران بخش مسکن اقدام به خرید انبوه این واحد‌ها به قیمت بسیار کم کرده اند که تبعات منفی هم برای فروشندگان و هم خریداران در پی دارد.
وی تاکید کرد: آن دسته از متقاضیان مسکن که اقدام به فروش واحد پیش خریداری خود کرده اند فرم جیم آن‌ها قرمز می‌شود و دیگر حق ثبت نام برای دریافت مسکن نهضت ملی و غیر را نخواهند داشت.
محبت خواه همچنین تاکید کرد سوداگرانی که اقدام به خرید این مسکن کرده اند حتما به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی خواهند شد.