جلوگیری از تضییع میلیاردها تومان حقوق بیت المال در جاجرود

جستجو
صفحه اصلی
یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۲
جلوگیری از تضییع میلیاردها تومان حقوق بیت المال در جاجرود
جلوگیری از تضییع میلیاردها تومان حقوق بیت المال در جاجرود

پیام پردیس / وحید مرادی نسب مدیر امور منابع اّب تهران و پردیس در این باره اظهار کرد: بعد از تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز واقع در بستر رودخانه جاجرود، شخصی با ادعای مالکیت نسبت به زمین های بستر رودخانه، نسبت به طرح دعوی مطالبه خسارت در دستگاه قضایی اقدام کرد.

وی افزود: پس از طرح دعوی از سوی خواهان، با دفاع جامع نمایندگان حقوقی و در مرحله بدوی، حکم به بطلان دعوی و بی حقی خواهان صادر و در نهایت نیز به موجب دادنامه ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ صادره از شعبه ۶۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران، دادنامه شعبه سوم حقوقی عیناً به نفع شرکت آب منطقه ای تهران تأیید و بدین طریق از تضییع حقوق بیت المال به ارزش بیش از پنج هزار میلیارد ریال جلوگیری شد.

مدیر امور منابع اّب تهران و پردیس ضمن هشدار به معامله گران ملک و زمین در اطراف بستر و حریم رودخانه ها، خاطرنشان کرد: شهروندان میباست پیش از هرگونه معامله در اطراف بستر و حریم رودخانه ها به امور منابع آب تهران و پردیس مراجعه کنند تا در آینده دچار ضرور و زیان نشوند.

مرادی نسب یادآور شد: بر اساس مقررات، بستر رودخانه ها جزو انفال و در محدوده حریم نیز وزارت نیرو دارای حقوق ارتفاقی است و هیچ شخص حقیقی و حقوقی حق تصرف غیرمجاز زمین های واقع در بستر وحریم رودخانه ها را ندارد و شرکت آب منطقه ای تهران از طریق اکیپ های گشت و بازرسی در حال رصد بوده و اجازه تعرض به بستر و حریم رودخانه ها را نخواهد داد.