تصویب بازنگری طرح جامع شهرستان پردیس در کارگروه امور زیربنایی استان تهران

جستجو
صفحه اصلی
پنج شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۲
تصویب بازنگری طرح جامع شهرستان پردیس در کارگروه امور زیربنایی استان تهران
تصویب بازنگری طرح جامع شهرستان پردیس در کارگروه امور زیربنایی استان تهران

پیام پردیس / معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان تهران از برگزاری دو جلسه پیاپی کمیسیون ماده ۵ و کارگروه امور زیربنایی عصر روز گذشته در محل معاونت عمرانی استانداری تهران و تصویب بازنگری طرح جامع شهرستان پردیس پس از هشت سال خبر داد.

مجتبی شهبازی در این باره گفت: افق طرح جامع شهرستان پردیس تا سال ۱۳۹۴ به اتمام رسیده بود که با عنایت به نیازهای توسعه ای شهرستان پردیس پس از جلسات متعدد کارشناسی توانستیم با حمایتهای معاون عمرانی استانداری تهران بازنگری طرح جامع این شهرستان را در جلسه شب گذشته درکارگروه امور زیربنایی استان به تصویب برسانیم.