برگزاری کارگاه آموزشی به مناسبت هفته خودمراقبتی

جستجو
صفحه اصلی
سه شنبه ۱ آذر ۱۴۰۱
برگزاری کارگاه آموزشی به مناسبت هفته خودمراقبتی
برگزاری کارگاه آموزشی به مناسبت هفته خودمراقبتی

پیام پردیس / به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان تهران، کارگاه آموزشی با موضوع خودمراقبتی، راههای حفظ و تقویت آن برای زنان سرپرست خانوار و مادران دارای فرزند معلول به مناسبت هفته خود مراقبتی برگزار شد.

در این کارگاه مفهوم خودمراقبتی، عوامل به خطر افتادن آن، عادت ها و رفتارهای ناسالم و نقش خودمراقبتی در شاد زیستن آموزش داده شد.

گفتنی است، در هفته خودمراقبتی بروشور و اینفوگرافی و پیام های مرتبط با خودمراقبتی در گروه ها و شبکه های مجازی شهرستان نیز ارسال شد.