برگزاری دوشنبه های سالمندی در شهرستان پردیس

جستجو
صفحه اصلی
چهارشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۲
برگزاری دوشنبه های سالمندی در شهرستان پردیس
برگزاری دوشنبه های سالمندی در شهرستان پردیس

پیام پردیس / دوشنبه های سالمندی که کمک به سالمندان جهت انجام امور بهداشتی و تغذیه ای آنها است با همکاری اداره بهزیستی و شهرداری بومهن و زیر نظر کارشناسان امور تغذیه و بهداشت در مجتمع فرهنگی هنری مهر بومهن برگزار شد و مورد استقبال نیز قرار گرفت.

قابل ذکر است که کارشناسان ابتدا یک ساعت در خصوص امور تغذیه ای و بهداشتی و همچنین تاب آوری سالمندان و عدم وابستگی به فرزندان صحبت کردند و سپس سالمندان به صورت خصوصی مورد مشاوره قرار گرفتند و مشکلات و معضلات دوران سالمندی را با کارشناسان مربوطه در میان گذاشته و مشاوره لازم را دریافت کردند.