بررسی زمینه‌های توسعه پارک فناوری پردیس در سال 1403

جستجو
صفحه اصلی
شنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۲
بررسی زمینه‌های توسعه پارک فناوری پردیس در سال 1403
بررسی زمینه‌های توسعه پارک فناوری پردیس در سال 1403

پیام پردیس / روح الله دهقانی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهور در بیستمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای پارک فناوری پردیس، با اشاره به ضرورت توسعه زیست‌بوم فناوری، نوآوری و شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان عنصری اقتدارآفرین برای کشور گفت: طی سده‌های گذشته علم و فناوری صرفاً یک مقوله تزیینی و لوکس بود اما پس از انقلاب صنعتی به موضوعی ثروت آفرین تبدیل شد. از دو دهه قبل موضوع جنبش نرم افزاری و نهضت علمی در کشور، به طور جدی مطرح شد و توانمندی‌های ایران در تولید علم و توسعه فناوری، الگوی برای کشورهای همسایه شد و از دو، سه سال اخیر، حرکت جدی را با سرمایه گذاری روی علم و فناوری آغاز کرده‌اند.

وی ادامه داد: موضوع علم و فناوری از یک دهه اخیر به موضوعی فراتر از خلق ثروت تبدیل شده و فناوری، امروز یک موضوع قدرت آفرین است؛ کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس هم ناظر به این ویژگی اقتدارآفرینی علم و فناوری است که توجه جدی و ویژه به آن دارند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور عنوان کرد: شرکت توسعه سرمایه‌گذاری ابزار مناسبی است که ذیل قانون جهش تولید دانش‌بنیان، ماهیت فعالیت تجار را برای پارک فناوری پردیس تسهیل می‌کند و زمینه را برای سرمایه‌گذار و تامین مالی زیست‌بوم فناوری و نوآوری فراهم می‌آورد.

مهدی صفاری‌نیا، رئیس پارک فناوری پردیس در این نشست پس از ارائه گزارش عملکرد پارک فناوری پردیس در سال 1401 به بیان مهم‌ترین چشم اندازها و برنامه‌های سال 1403 این پارک فناوری پرداخت.

همچنین در ادامه این نشست گزارش حسابرسی سال مالی پارک فناوری پردیس تشریح شد. همچنین بودجه پیش‌بینی شده برای سال 1403 ارائه شد.