بازدید میدانی مدیرعامل شرکت عمران پردیس از پروژه ای در فاز پنج

جستجو
صفحه اصلی
سه شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۲
بازدید میدانی مدیرعامل شرکت عمران پردیس از پروژه ای در فاز پنج
بازدید میدانی مدیرعامل شرکت عمران پردیس از پروژه ای در فاز پنج

پیام پردیس / خلیل محبت‌خواه مدیرعامل شرکت عمران پردیس به همراه مشاور فنی خود، مدیر طرح فازهای ۵ و ۹ جدید و همچنین مالکین پروژه رکن اسکان بین الملل فاز ۵ جنوبی از این پروژه به صورت میدانی بازدید به عمل آوردند.

با تاکید مدیرعامل شرکت عمران پردیس مقرر گردید که می‌بایست کلیه واحدها به صورت کامل و مطابق با قرارداد تحویل مالکان شود.

همچنین با دستور اکید و اخطار جدی محبت‌خواه مقرر شد برای هر بلوک اکیپ مجزا و مستقل اختصاص یابد و برنامه زمان‌بندی تکمیل بلوک‌ها تا روز پنج‌شنبه ارائه شود و تا انتهای ماه جاری نیز تمامی بلوک‌ها فعال شوند، در غیر این‌صورت ادامه کار انبوه‌ساز پروژه تعیین تکلیف خواهدشد.