بازدید مسئولان شهرستان پردیس از محل احداث آرامستان پردیس

جستجو
صفحه اصلی
شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۲
بازدید مسئولان شهرستان پردیس از محل احداث آرامستان پردیس
بازدید مسئولان شهرستان پردیس از محل احداث آرامستان پردیس

پیام پردیس / محسن قضاتلو فرماندار شهرستان پردیس ، محمد شیخ آرانی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان، خلیل محبت‌خواه مدیرعامل شرکت عمران و رضا کارخانه شهردار پردیس از محل جانمایی شده برای احداث آرامستان در شهرستان بازدید به عمل آوردند.
گفتنی است در این بازدید نحوه آماده سازی مسیر دسترسی، چگونگی دیوارکشی و محوطه سازی آرامستان و نحوه مشارکت ادارات و دستگاه‌های متولی در این امر مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

لازم بذکر است که بیش از دو دهه از سکونت مردم در شهر پردیس می‌گذرد و در کنار بسیاری از کاستی‌ها در این شهر، نبود آرامستان برای تدفین اموات، خود مشکل بزرگی محسوب می‌شود که در همین راستا این موضوع تا تعیین تکلیف نهایی و به نتیجه رسیدن در دستور کار مسئولان شهرستان پردیس قرار گرفته است.